بایگانی

Posts Tagged ‘اصل 168’

روزگاري که قانون حمايت از محارب تصويب نشد ( مناظره اعلمي _الهام)

2010/03/07 ۱ دیدگاه

در حالی که هر روز خبر ها ی مختلف از دستگیری و بازداشت افراد بیشتر و بیشتر به جرمهای سیاسی و محکومیت های سنگین برای این افراد به گوش می رسد . هنوز جمهوری اسلامی قبول نکرده که حتی یک زندانی سیاسی در زندانهای او وجود دارند _ بله آنها دروغ نمی گویند هیچ زندانی سیاسی در زندانهای ایران وجود ندارد چون در قانون هیچ تعریفی برای زندانی سیاسی وجود ندارد و کسانی که دستگیر شدهاند به عاوینی چون اخلال گر _  آشوبگر_فتنه گر _برانداز و محارب دستگیر و دادگاهی شده اند .لايحه جرم سياسي

چرا حکومت ایران نمی پذیرد که اینها مجرمان سیاسی هستند – زیرا طبق قانون اساسی بیشتر بخوانید…
Advertisements