بایگانی

Posts Tagged ‘آيت الله طالقاني’

به جاي مشتهايمان منطق هايمان را بالا ببريم

در آستانه یکصدمین سالگرد تولد آیت الله طالقانی قرار داریم در وصف ایشان فکر کنم همین خبر زیر که مربوط به چند ماه پیش است کفایت کند که حکومت نه می تواند ایشان را نفی کند و نه جرات دارد به خانواده ایشان اجازه برگزاری مراسم بدهد ( براي ديدن تصوير در اندازه بزرگتر روي آن کليک کنيد) .

 جلوگيري از برگزاري مراسم آيت الله طالقاني

 فکر کردم مثل پست قبل یادی از افکار گذشتگان کرده  باشیم تا فکر نکنیم که ما آزادی را کشف کردیم و ما هستیم که با حاکمان دروغگو مبارزه را شروع کردیم ، بودند کسانی که این روزها را هشدار داده بودند گفته بودند که اگر آزادی را قدر ندانیم دوباره اختناق و استبداد دامن این حکومت را می گیرد و کسانی با دستمایه قرار دادن دین به مردم ظلم خواهند کرد _ هشدار داده شده بود که کسی می آاید و با دروغ و ریا و به استخدام گرفتن دین و وعده آب و نان دادن دوباره حکومت رضا خانی ایجاد خواهد کرد . عده ای  اکنون این گفته ها را پیشگویی های آیت الله طالقانی می دانند ولی این یک  اصل طبیعیست که هر گاه ملتی نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت شد و آب و نان برایش از آزادی با ارزش تر شد دیگر برایش تفاوتی نمی کند که این آب را یزید تهیه کرده یا امام حسین و دیگر خوردن نانی که در خون یک ملت خیسانده شده برایش ناخوشایند نخواهد بود .

خوب است دوباره این سخنرانی را گوش کنیم و به خود تذکر بدهیم که چه چیزی ضامن این است که ما پس از پیروزی دوباره به دام استبداد و اختناق نیفتیم ؟

مسلما چیزی جز آگاهی عمومی و خواست جمعی ملت نخواهد بود و این امکان پذیر نیست  مگر به دست رسانه ها و چه زیبا گفت آن پیر سبز پوش که در این خفقان اطلاعاتی و نابودی مطبوعات رسانه شمایید پس بیایید به جای مشتهایمان منطق هایمان را بالا ببریم .

عنوان سخنرانی : آزادی در اسلام

مکان سخنرانی : کا خ سعد آباد

مدت سخنرانی : نزدیک به 80د دقیقه

 
http://www.mediafire.com/file/qmjjy2dtzz2/Taleghani-Azadi dar Eslam-part1.mp3

http://www.mediafire.com/file/2ntoozy5zmf/Taleghani-Azadi dar Eslam-part2.mp3
http://www.mediafire.com/file/kkqjtu5zjzo/Taleghani-Azadi dar Eslam-part3.mp3

http://www.mediafire.com/file/nzmzmmt1tmo/Taleghani-Azadi dar Eslam-part4.mp3

سرو باشید

Advertisements