بایگانی

Posts Tagged ‘آيت الله خميني’

رهبران سبز به ما تضمين بدهيد ( دانلود سخنراني خميني در مورد حقوق بشر )

در آستانه 12 فرودین هستیم – روزی که مردم ایران به پای صندوقهای رای رفتند و به جمهوری اسلامی رای دادند . بسیاری از جوانهای امروز آن دوران را به یاد ندارند – و امروز که نتایج جمهوری اسلامی را به چشم می بینند بر گذشتگان خود لعنت می فرستند که چگونه کشوری را برایشان ساخته اند که بویی از آزادی و حقوق بشر در آن به مشام نمی رسد . پسر ها از پدرانشان این پرسش را دارند که چگونه چشم و گوش بسته به دنبال حرفهای پیرمردی گوشه نشین در آنسوی جهان جانشان را بر طبق اخلاص گذاشته اند و به خیابانها ریخته اند و دخترها از مادرانشان می پرسند چگونه حاضر شده اند این همه محدودیت را بپذیرند و به جمهوری اسلامی رای آری دهند . اگر من فرزندی داشتم که چنین پرسشهایی را از من می پرسید – سرم را بالا می گرفتم و بیشتر بخوانید…

Advertisements